Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Reseinformation : Att resa med funktionshinder


Det kan vara en utmaning att resa med funktionshinder i Thailand, även om nya handikappanpassade anläggningar är på gång och det thailändska folket är villiga att hjälpa handikappade resenärer.
 

Att resa och ta sig runt

Thailand är inte en lätt plats att besöka för personer med nedsatt rörlighet eller andra fysiska problem. Många av de större orterna och turistorterna är mer handikappanpassade än på landsbygden och i små städer där det finns få rullstolsramper och hissar. På landsbygden är dessutom kollektivtrafiken begränsad och ofta otillgänglig för rullstolsburna.

Gatorna i Thailand är ofta ojämna och få byggnader har ramper och räcken för att underlätta för funktionshindrade personer. Ledarhundar är sällsynta och det finns få ljudsignaler för synskadade vid övergångsställen.

I Bangkok pågår dock ett projekt för att göra staden mer handikappanpassad och kollektivtrafiken mer tillgänglig.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är vanligtvis inte utrustad för att underlätta för funktionshindrade och de allmänna bussarna är otillgängliga för rullstolsburna. Personer med funktionshinder blir ofta tvungna att åka genom städerna med taxi, men det är sällan taxichaufförerna är utbildade i att hjälpa en rullstolsburen kund till och från sina bilar.

Bangkok Sky Trains (BTS) stationer ligger på flera våningar och man köper biljetter på en våning över gatan och tågen går på de högre nivåerna – något som gör det svårt för rullstolsburna. För närvarande finns det endast fem stationer som lämpar sig för funktionshindrade. Det finns dock planer på att bygga hissar vid de övriga stationerna också.

Den statliga järnvägen har inga speciella faciliteter för funktionshindrade passagerare, men hjälp ges till dem som ber om det.

Bangkok MRT underground (Metro) är bättre anpassad för funktionshindrade och alla stationer har hissar. Stöd ges också till funktionshindrade passagerare om så önskas. Lås för rullstolar finns på tågen.

På Suvarnabhumi Airport råder det en brist på hissar och handikappanpassade toaletter, men hjälp ges till dem som ber om det.