headline
Religion

Thailand är ett av världens starkaste buddhistiska länder. Nationalreligionen är Theravada-buddhismen som praktiseras av drygt 90 procent av landets befolkning. Den återstående delen av befolkningen är trogna islam, kristendomen, hinduism och andra religioner – som alla har yttrandefrihet. Buddhismen påverkar det dagliga livet och äldre munkar har mycket högt anseende. I städer och byar är templen (wat) oftast själva hjärtat av den sociala och religiösa gemenskapen.